Skip to content

Water Polo National League 2024

SCHEDULE
Click here for competition schedule

RESULTS
Click here for Match 1-4 results (week 1)

Click here for Match 5-8 results (week 2)

Click here for Match 9-12 results (week 3)

Click here for Match 13-16 results (week 4)

Click here for Match 17-20 results (week 5)

Click here for Match 21-24 results (week 6)

Click here for Match 25-28 results (week 7)

 

SCHEDULE
Click here for competition schedule

RESULTS
Click here for Match 1-3 results (week 1)

Click here for Match 5-8 results (week 2)

Click here for Match 9-12 results (week 3)

Click here for Match 13-16 results (week 4)

Click here for Match 17-20 results (week 5)

Click here for Match 21-24 results (week 6)

Click here for Match 25-28 results (week 7)

Click here for event brief

Schedule

Click here for event brief

Schedule

Click here for live stream

Please see below the list of Technical Officials for Water Polo

 1. Chan Honwa (Brian)
 2. Gwenda Ang
 3. Gerard Quek
 4. Budi Wu
 5. Macus Ang
 6. Fiona sim
 7. Jordan Sim
 8. Elroy Lee
 9. Rayyan Samat
 10. Javier Ng
 11. Jonathan Ang
 12. Peh Yong Zheng (Aiden)
 13. Malcolm Hwang
 14. Dublin Nino
 15. Tristan Tan
 16. Chow Hong Wei
 17. Lim Wen Jun
 18. Kevin Tann
 19. Peh Yong Xin (Issac)
 20. Jathniel Chua
 21. Peh Yong Yu (Gavin)
 22. Chan Jon-Wy
 23. Peh Peng Khien (Ben)
 24. Goh Kia Meow (Cheryl Chan)